Osnovni


Paket uključuje 1 fotografa, pripreme djeteta te krštenje u crkvi i isporuku materijala na USB-u uz izradu web galerije u roku od 7 do 10 dana

800 KN - 10% = 720 kn

Standard


Paket uključuje 1 fotografa, pripreme djeteta, krštenje u crkvi, fotografiranje u restoranu u trajanju od 1h i isporuku materijala na USB-u uz izradu web galerije u roku od 7 do 10 dana

1.000 KN - 10% = 900 kn

Premium


Paket uključuje 1 fotografa, pripreme djeteta, krštenje u crkvi, fotografiranje u restoranu u trajanju od 1h, book u dimenziji 20x15, 15 izrađenih fotografija i isporuku materijala na USB-u uz izradu web galerije u roku od 7 do 10 dana

1.300 KN - 10% = 1.170 kn

Crkva


Paket uključuje 1 fotografa, fotografiranje krštenja u crkvi i isporuku materijala na USB-u uz izradu web galerije u roku od 7 do 10 dana

600 KN - 10% = 540 kn

Kontakt podaci

broj telefona: 092 354 3357