Osnovni


Paket uključuje 1 fotografa, pripreme djeteta te krštenje u crkvi i isporuku materijala na USB-u uz izradu web galerije u roku od 10 do 20 dana

160 €

Standard


Paket uključuje 1 fotografa, pripreme djeteta, krštenje u crkvi, fotografiranje u restoranu u trajanju od 1h i isporuku materijala na USB-u uz izradu web galerije u roku od 10 do 20 dana

210 €

Premium


Paket uključuje 1 fotografa, pripreme djeteta, krštenje u crkvi, fotografiranje u restoranu u trajanju od 1h, book u dimenziji 20x15 i isporuku materijala na USB-u uz izradu web galerije u roku ood 10 do 20 dana

290 €

Crkva


Paket uključuje 1 fotografa, fotografiranje krštenja u crkvi i isporuku materijala u obliku web galerije u roku od 10 do 20 dana

110 €

Kontakt podaci

broj telefona: 099 190 2856